Zmiana cechy z listy wyboru na multiselect

Jak zmienić cechę z pojedynczego wybory (select), na możliwość wielokrotnego wyboru?

Najpierw zaktualizuj frontend_input atrybutu do multiseleks. attribute_id to id atrybutu do zmiany.

UPDATE eav_attribute SET
entity_type_id = 4,
attribute_model = NULL,
backend_model = 'eav/entity_attribute_backend_array',
backend_type = 'varchar',
backend_table = NULL,
frontend_model = NULL,
frontend_input = 'multiselect',
frontend_class = NULL
WHERE attribute_id = 162;

Następnie skopiuj wartości atrybutów ze starej tabeli do nowej

INSERT INTO catalog_product_entity_varchar ( entity_type_id,