Omówienie układu (Layout overview) w Magento 2

Czyli co trzeba wiedzieć i jakie koncepcje które trzeba znać, aby tworzyć układy dla niestandardowego motywu (theme) dla Magento2.

 

W Magento2 podstawowymi elementami projektowania strony są układy (layouts), pojemniki (containers) i bloki (blocks).

  1. Układ reprezentuje strukturę strony internetowej.
  2. Kontenery reprezentują symbole zastępcze w obrębie tej struktury strony.
  3. Bloki reprezentują elementy sterujące interfejsem użytkownika lub komponenty w elementach zastępczych kontenera.