Omówienie układu (Layout overview) w Magento 2

Czyli co trzeba wiedzieć i jakie koncepcje które trzeba znać, aby tworzyć układy dla niestandardowego motywu (theme) dla Magento2.

 

W Magento2 podstawowymi elementami projektowania strony są układy (layouts), pojemniki (containers) i bloki (blocks).

  1. Układ reprezentuje strukturę strony internetowej.
  2. Kontenery reprezentują symbole zastępcze w obrębie tej struktury strony.
  3. Bloki reprezentują elementy sterujące interfejsem użytkownika lub komponenty w elementach zastępczych kontenera.

Zmiana cechy z listy wyboru na multiselect

Jak zmienić cechę z pojedynczego wybory (select), na możliwość wielokrotnego wyboru?

Najpierw zaktualizuj frontend_input atrybutu do multiseleks. attribute_id to id atrybutu do zmiany.

UPDATE eav_attribute SET
entity_type_id = 4,
attribute_model = NULL,
backend_model = 'eav/entity_attribute_backend_array',
backend_type = 'varchar',
backend_table = NULL,
frontend_model = NULL,
frontend_input = 'multiselect',
frontend_class = NULL
WHERE attribute_id = 162;

Następnie skopiuj wartości atrybutów ze starej tabeli do nowej

INSERT INTO catalog_product_entity_varchar ( entity_type_id,

Magento – trochę historii, czyli jak to się wszystko zaczęło.

Magento – to otwarte oprogramowanie sklepu internetowego, gotowe narzędzie służące do sprzedaży w internecie. Udostępniane na licencji Open Software License w wersji 3.0, w oparciu o framework Zend Framework.

Magento oficjalnie zapoczątkowało swój rozwój na początku 2007 roku. Siedem miesięcy później, w dniu 31 sierpnia 2007 roku wydano pierwszą publiczną wersję beta. Firma Varien która odpowiadała za produkcje Magento, początkowo planowała rozszerzenie innego systemu do handlu w internecie, mianowicie osCommerce, jednak w trakcie rozwoju sytuacji postanowili przepisać system i nazwać nowy system Magento.